آگهي واگذاري امور باغباني و نگهداري فضاي سبز بيمارستان طبس
آگهي واگذاري امور باغباني و نگهداري فضاي سبز بيمارستان طبس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان طبس در نظر دارد امور باغباني و نگهداري فضاي سبز بيمارستان سيد مصطفي خميني را به صورت خريد خدمت از بخش غير دولتي به شركت هاي واجد شرايط و از طريق برگزاري استعلام واگذار نمايد

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان طبس در نظر دارد امور باغباني و نگهداري فضاي سبز بيمارستان سيد مصطفي خميني را به صورت خريد خدمت از بخش غير دولتي به شركت هاي واجد شرايط و داراي گواهي صلاحيت از اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي از طريق برگزاري استعلام واگذار نمايد متقاضيان محترم ميتوانند جهت دريافت مدارك تا تاريخ 22/03/1397به امور قراردادهاي شبكه واقع در بلوار امام رضا ستاد شبكه بهداشت و درمان طبقه دوم مراجعه نمايند.

منبع: شبكه بهداشت و درمان طبس تعداد بازدید: 87 تاریخ درج: 1397/03/20
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
Powered by DorsaPortal