آگهي خريد غذاي دانشجويان دانشكده پرستاري طبس
آگهي خريد غذاي دانشجويان دانشكده پرستاري طبس آگهي خريد غذاي دانشجويان دانشكده پرستاري طبس

 

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان طبس در نظر دارد خريد غذاي دانشجويان دانشكده پرستاري در ترم مهر ماه 1397را با كمترين قيمت نسبت به نرخ اتحاديه واگذار نمايد متقاضيان ميتواند از تاريخ 1397/06/06 به مدت سه روز كاري  جهت دريافت فرم اعلام قيمت به ستاد شبكه بهداشت واقع در بلوار امام رضا، طبقه دوم، امور اداري مراجعه نمايند.

روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان طبس

 
 
 
منبع: شبكه بهداشت و درمان طبس تعداد بازدید: 75 تاریخ درج: 1397/06/07
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
Powered by DorsaPortal