پرسنل
 

نام و نام خانوادگي : 
دكتر وحيدرضا گازراني
 
تحصيلات: پزشك عمومي 
 
سمت : سرپرست شبكه بهداشت و درمان طبس
 
داخلي: 3402
 
شماره تماس مستقيم:  05632383402
 
 
 

نام و نام خانوادگي : 
رمضان شجاعي 
 
تحصيلات: ديپلم
 
سمت : مسئول دفترسرپرست شبكه بهداشت و درمان طبس
 
داخلي: 3401
 
شماره تماس مستقيم:  05632383401
 
 
4074
1396/03/27
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
Powered by DorsaPortal