۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
همكاران شبكه
تاریخ به روزرسانی: 1398/07/18

دكتر وحيدرضا گازراني
سمت: سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان طبس
مدرك: پزشك عمومي
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 3402
مستقيم: 05632383402
دورنگار: 05632825192
لينك به حوزه كاري ç
 
دكتر وحيدرضا گازراني
جهانشير غلامي                     
سمت: مسئول حراست
مدرك: كارشناس مبارزه با بيماريها
ايميل:jahansher.gholami@bums.ac.ir
داخلي: 3413
مستقيم: 05632383413 
لينك به حوزه كاري ç
غلامرضا محمدي

حسين زماني
سمت: مسئول دفتر سرپرست شبكه
مدرك: ليسانس مديريت بازرگاني
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 3401
مستقيم: 05632383401 
لينك به حوزه كاري ç
حسين زماني
حسين معتمدي فر 
سمت: مسئول تايمكس
مدرك: ديپلم
ايميل:motamedi@bums.ac.ir
داخلي: 3403
مستقيم: 05632383403
لينك به حوزه كاري ç
حسين معتمدي فر

عليرضا كريمي 
سمت: مسئول امور اداري
مدرك:مديريت خدمات بهداشت درمان
ايميل:K.alireza58@yahoo.com
داخلي: 3420
مستقيم: 05632383420 
لينك به حوزه كاري ç
عليرضا كريمي
حسن زماني 
سمت: مسئول كارگزيني
مدرك: ليسانس حسابداري
ايميل:kargozini_tabas@yahoo.com
داخلي: 3404
مستقيم: 05632383404 
لينك به حوزه كاري ç
حسن زماني

هادي خورشيدي
سمت: رابط ورزش و امور رفاهي
مدرك: ديپلم
ايميل:r
داخلي: 3419
مستقيم: 05632383419
لينك به حوزه كاري ç
رهرا خانيكي 
سمت: كارگزين
مدرك: ليسانس مديريت دولتي
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 3406
مستقيم: 05632383406 
لينك به حوزه كاري ç
زهرا خانيكي

سيد جلال ميرزاده 
سمت: كارگزين
مدرك: ليسانس حسابداري
ايميل:j.mirzadeh@bums.ac.ir
داخلي: 3405
مستقيم: 05632383405 
لينك به حوزه كاري ç
سيدجلال ميرزاده
محمود مسعودي 
سمت: مسئول امور مالي
مدرك: ليسانس حسابداري
ايميل:masoodi_mahood@yahoo.com
داخلي: 3414
مستقيم: 05632383414 
لينك به حوزه كاري ç
محمود مسعودي
مريم سادات هاشمي
سمت: كارگزين
مدرك: ليسانس مديريت دولتي
ايميل:m
داخلي: 3407
مستقيم: 05632383407 
لينك به حوزه كاري ç
مريم سادات هاشمي
سمانه عابدزاده 
سمت: حسابدار
مدرك: ليسانس اقتصاد نظري
ايميل:sa_abedzadeh@yahoo.com
داخلي: 3417
مستقيم: 05632383417 
لينك به حوزه كاري ç
سمانه عابدزاده
مرتضي صادقيان 
سمت: حسابدار
مدرك: ليسانس حسابداري
ايميل:sadeghyan1363@bums.ac.ir
داخلي: 3416
مستقيم: 05632383416 
لينك به حوزه كاري ç
مرتضي صادقيان
مهدي مرادي ثاني
سمت: روابط عمومي
مدرك: كارشناس فوريت هاي پزشكي
ايميل:
داخلي: 3456
مستقيم:05632383456
لينك به حوزه كاري
مهدي مرادي ثاني
محمدرضا صفري 
سمت: امين اموال
مدرك: ليسانس
ايميل:r
داخلي:3412
مستقيم:05632383412
لينك به حوزه كاري ç
كاظم حيدريان 
سمت: نظارت برمواد غذايي و آرايشي
مدرك: ليسانس
ايميل:Haydaryan.k@gmail.com
داخلي: 3436
مستقيم: 05632383436 
لينك به حوزه كاري ç

مهندس سعيد عصاري 
سمت: مسئول IT
مدرك: كارشناس ارشد كامپيوتر-نرم افزار
ايميل:saeid.assari@bums.ac.ir
داخلي: 3410
مستقيم: 05632383410 
لينك به حوزه كاري ç
سعيد عصاري
  

تعداد بازدید: 4873
خراسان جنوبي-طبس - بلوار امام رضا - شبكه بهداشت و درمان طبس
تلفن: 32383401-056     دورنگار: 32825192-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal