همكاران مركز بهداشت
تاریخ به روزرسانی: 1394/07/21
 مهندس سيدحميد متوليان سجادي 
سمت: سرپرست مركز بهداشت شهرستان طبس
مدرك: مهندسي بهداشت محيط
ايميل:h.sajadi@bums.ac.ir
داخلي: 210
مستقيم: 05632823499
دورنگار: 05632825192
لينك به حوزه كاري
 
سيدحميدمتوليان سجادي
محمد صادقيان 
سمت:مسئول دفتر مركز بهداشت
مدرك: ديپلم
ايميل:msadeghian@bums.ac.ir
داخلي: 211
مستقيم: 05632823499 
لينك به حوزه كاري
محمد صادقيان

دكتر سعيد رستمي 
سمت: مسئول بهداشت دهان ودندان
مدرك: دندانپزشك
ايميل:.dr.rostami58@gmail.com
داخلي: 211
مستقيم: 05632823499 
لينك به حوزه كاري
دكتر سعيد رستمي
جواد يوسف زاده 
سمت: مسئول گسترش و آمار
مدرك: كارشناس آمار
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 211
مستقيم: 05632823499 
لينك به حوزه كاري
جواد يوسف زاده

بيژن ملك زاده 
سمت: مدير مركز آموزش بهورزي
مدرك: ليسانس بهداشت عمومي
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 211
مستقيم: 05632823499 
لينك به حوزه كاري
بيژن ملك زاده
سيد حميد متوليان سجادي 
سمت: مسئول بهداشت محيط
مدرك: مهندسي بهداشت محيط
ايميل:h.sajadi@bums.ac.ir
داخلي: 212
مستقيم: 05632822455 
لينك به حوزه كاري
سيدحميد متوليان سجادي

محمدرضا حكيميان 
سمت: مسئول آموزش سلامت
مدرك: كارشناس بهداشت تغذيه
ايميل:MR.HAKIMIAN@bums.ac.ir
داخلي: 238
مستقيم: 05632822503 
لينك به حوزه كاري
محمدرضا حكيميان
سيدمهدي آبخيز 
سمت: كارشناس بهداشت محيط
مدرك: مهندسي بهداشت محيط
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 214
مستقيم: 05632822011 
لينك به حوزه كاري
سيد مهدي آبخيز

م
سمت: ك
مدرك: م
ايميل:
داخلي: 
مستقيم: 
لينك به حوزه كاري
اكبر زيتوني 
سمت:مسئول بهداشت حرفه اي
مدرك:مهندسي بهداشت حرفه اي
ايميل:akbar.zaytooni@bums.ac.ir
داخلي: 213
مستقيم: 05632822011 
لينك به حوزه كاري
اكبر زيتوني
ابوالفضل عباسي 
سمت: كاردان بهداشت حرفه اي
مدرك: كاردان بهداشت حرفه اي
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 213
مستقيم: 05632822011 
لينك به حوزه كاري
ابوالفضل عباسي
هادي كريمي 
سمت: مسئول آزمايشگاه آب
مدرك: كاردان بهداشت محيط
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 214
مستقيم: 05632822011 
لينك به حوزه كاري
هادي كريمي
افسانه قلي زاده 
سمت: مربي پرستاري
مدرك: ليسانس پرستاري
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 235
مستقيم: 05632822036 
لينك به حوزه كاري
افسانه قلي زاده
طاهره سادات خطيبي 
سمت: كارشناس تغذيه
مدرك: ليسانس تغذيه
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 235
مستقيم: 05632822036 
لينك به حوزه كاري
طاهره سادات خطيبي
محمد نجاريان 
سمت: مسئول انبار دارويي
مدرك: كارشناس ارشد اقتصاد
ايميل:najjarianmohammad@yahoo.com
داخلي: 231
مستقيم: 05632822036 
لينك به حوزه كاري
محمد نجاريان
احمد طالبي مقدم 
سمت: مسئول تكريم ارباب رجوع
مدرك: فوق ديپلم مكانيك
ايميل:a.talebi@bums.ac.ir
داخلي: 246
مستقيم: 05632831385 
لينك به حوزه كاري
احمد طالبي مقدم
عباس عزيزايي 
سمت: مسئول امورساختماني
مدرك: ديپلم فرهنگ و ادب
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 234
مستقيم: 05632828710 
لينك به حوزه كاري
عباس عزيزايي
عبداله صادقيان 
سمت: كاردان امور ساختمان
مدرك: فوق ديپلم عمران
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 234
مستقيم: 05632828710 
لينك به حوزه كاري
عبداله صادقيان
حسين اخوان مهدوي 
سمت: امين اموال
مدرك: م
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 234
مستقيم: 05632828710  
لينك به حوزه كاري

جهانشير غلامي 
سمت: كارشناس مبارزه بابيماريها
مدرك: كارشناس مبارزه با بيماريها
ايميل:jahansher.gholami@bums.ac.ir
داخلي: 262
مستقيم: 05632829942 
لينك به حوزه كاري
جهانشير غلامي

شكراله غلامي 
سمت: كارشناس مبارزه با بيماريها
مدرك: كارشناس مبارزه با بيماريها
ايميل:golami-sh@bums.ac.ir
داخلي: 262
مستقيم: 05632829942 
لينك به حوزه كاري

داود مصطفايي 
سمت: مسئول بهداشت روان
مدرك: كارشناس ارشد بهداشت روان
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 262
مستقيم: 05632829942 
لينك به حوزه كاري
محمد مصطفايي
جهان مرادزاده 
سمت: تكنسين مبارزه با بيماريها
مدرك: م
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 262
مستقيم: 05632829942 
لينك به حوزه كاري
جهان مرادزاده
مرتضي بورنگ 
سمت: كارشناس مبارزه بابيماريها
مدرك: كارشناس مبارزه با بيماريها
ايميل:mortezaburang@yahoo.com
داخلي: 262
مستقيم: 05632829942 
لينك به حوزه كاري


ناهيد محمدنژاد 
سمت: كارشناس واحد آماز
مدرك: ليسانس آمار
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 265
مستقيم: 05632822503 
لينك به حوزه كاري

مريم محمدي 
سمت: مسئول بهداشت خانواده
مدرك: كارشناس بهداشت خانواده
ايميل:mohamadim@bums.ac.ir
داخلي: 236
مستقيم: 05632823070 
لينك به حوزه كاري
مريم محمدي
مريم محمدي 
سمت: كارشناس بهداشت خانواده
مدرك: كارشناس بهداشت خانواده
ايميل:m@bums.ac.ir
داخلي: 236
مستقيم: 05632823070 
لينك به حوزه كاري
مريم محمدي
صبا عباسي 
سمت:كارشناس مادران
مدرك: كارشناس مامايي
ايميل:sabaabbassi@bums.ac.ir
داخلي: 236
مستقيم: 05632823070 
لينك به حوزه كاري
صبا عباسي


  

تعداد بازدید: 3234
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبي-طبس - بلوار امام رضا - شبكه بهداشت و درمان طبس
تلفن: 32822011-056     دورنگار: 32825192-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal